Oor hierdie webwerf

Tussen Doop en Nagmaal

Op hierdie webblad het ek vanaf 2017 ‘n hersiening aangebied van die katkisasiemateriaal wat ek hoofsaaklik geskryf en saamgestel het tydens die jare wat ek as voorganger aan die Vrye Gereformeerde Kerk (VGK) van Pretoria verbonde was (tussen 1987-1994). Dit is toentertyd in twee dele in boekvorm uitgegee: Tussen doop en nagmaal. Omdat die katkisasiemateriaal nog steeds gebruik word, het ek besluit om albei dele van Tussen doop en nagmaal te herskrywe. Ook is nou ‘n Handleiding vir die Kategete bygevoeg.

Inmiddels is daardie katkisasiemateriaal weer in boekvorm beskikbaar. Sien die menu.

Belydeniskategese

Self het ek nie ook ‘n aparte boek vir die belydeniskategese geskryf nie. Maar ek verwys wel na ‘n waardevolle boek dat daarvoor gebruik kan word.

Huwelikskategese

Ek het wel lesse vir ‘n huwelikskategese saamgestel. Ook dié is op hierdie webwerf beskikbaar.

Tenslotte het ek ‘n paar preke wat ek vanaf 2013 in die Vrye Gereformeerde Kerk Kaapstad en in 2019 in Pretoria gehou het, hier gepubliseer. Met ‘n verwysing na die webwerf van die VGKSA waar nog ander preke ook van my te vinde is.

Kontak

Gebruik gerus die kontakmenu as daar nog vrae is.